ثبت نام در سمینار تخصصی مناقصات بین المللی
نام و نام خانوادگی:
  *
نام سازمان/شرکت/مجموعه:
  *
کد ملی:
  *
شماره تلفن همراه:
  *
شماره تلفن ثابت+کدشهر:
  *
آدرس پستی:
  *
ایمیل:
  *
وب سایت:
  *
هزنیه ثبت نام:
کد تخفیف ثبت نام:
سایر توضیحات ضروری:
نحوه آشنایی با سمینار:
* تکمیل فیلدهای ستاره دار جهت ارسال فرم الزامی است.

صفحه ی کنونی: